Informationskarta
Sevärdheter

Den storslagna vyn över Storsjön, Oviksfjällen och Åreskutan är kanske den förnämsta sevärdheten. Det finns ett antal fornlämningar vid Tibrandshögen, Sundslägen och i Undromsskogen. Vi har fyndplatserna för Rödöurnan och det förnäma Hästespännet. Genom Rödön går en pilgrimsled och självfallet har vi också en S.t Olofskälla och en trefaldighetskälla. I By finns en minnessten över Carl Zetterström's barndomshem (professor inom medicin)

Vi har en vacker kyrka om än inte så gammal (1927) och vid den finns några kyrkstallar kvar.

Det finns en rik flora. I den kalkrika jorden trivs ett tiotal orkidearter. På försommaren är t.ex. förekomsten av Guckusko riklig. Tyvärr har det moderna jordbruket till stora delar slagit ut brunkullan i våra marker.

Mellan Rödösundet och Vike fanns fram till slutet av 1600-talet en sjö (Acksjön) som då dikades ut under dramatiska förhållanden. En händelse som liknar Vild Hussens utdikning av Ragundasjön. Ravinen som skapades finns kvar och där finns även resterna av en såg- och kvarnplats.

Byalaget har ordnat en naturstig som börjar med en parkering ca 6-700 meter väster Rödöbron. Stigen går genom de förnämsta orkidelokalerna och över Vikebäcken vid den gamla såg- och kvarnplatsen som byggdes efter utdikning av Acksjön. Efter stigen finns informationstavlor.

Från samma parkering utgår även en stig till Tibrandshögen och till badplatsen nedanför.

Professor Carl Zetterström

Hästespännet

Pilgrimsleden

Trefaldighetskällan

Informationskarta
Sevärdheter

Den storslagna vyn över Storsjön, Oviksfjällen och Åreskutan är kanske den förnämsta sevärdheten. Det finns ett antal fornlämningar vid Tibrandshögen, Sundslägen och i Undromsskogen. Vi har fyndplatserna för Rödöurnan och det förnäma Hästespännet. Genom Rödön går en pilgrimsled och självfallet har vi också en S.t Olofskälla och en trefaldighetskälla. I By finns en minnessten över Carl Zetterström's barndomshem (professor inom medicin)

Vi har en vacker kyrka om än inte så gammal (1927) och vid den finns några kyrkstallar kvar.

Det finns en rik flora. I den kalkrika jorden trivs ett tiotal orkidearter. På försommaren är t.ex. förekomsten av Guckusko riklig. Tyvärr har det moderna jordbruket till stora delar slagit ut brunkullan i våra marker.

Mellan Rödösundet och Vike fanns fram till slutet av 1600-talet en sjö (Acksjön) som då dikades ut under dramatiska förhållanden. En händelse som liknar Vild Hussens utdikning av Ragundasjön. Ravinen som skapades finns kvar och där finns även resterna av en såg- och kvarnplats.

Byalaget har ordnat en naturstig som börjar med en parkering ca 6-700 meter väster Rödöbron. Stigen går genom de förnämsta orkidelokalerna och över Vikebäcken vid den gamla såg- och kvarnplatsen som byggdes efter utdikning av Acksjön. Efter stigen finns informationstavlor.

Från samma parkering utgår även en stig till Tibrandshögen och till badplatsen nedanför.

Hästespännet

Professor Carl Zetterström

Pilgrimsleden genom Rödön

Trefaldighetskällan