Rödöns Bygdegårdsförening Uppdaterad: 2018-02-19
Bankgiro: 507-0800
Årsmöteshandlingar 2018

Bygdegårdsföreningens äger och förvaltara vår fina bygdegård. Förvaltning innebär i detta fall att se till att såväl byggnad, inredning som den yttre miljön underhålles. Det innebär också att bevaka att det finns en sund ekonomi. En ekonomi som skapas genom uthyrning och genom egna aktiviteter (några fester årligen). Festerna är också viktiga ur social synpunkt. Vi träffas och vi har trevligt tillsammans.

Styrelsen tillsammans med byombuden planerar "årets" aktiviteter. Däri ingår egna engagemang och inre och yttre städaktiviteter.

Alla Rödöbor kan bli medlemmar i föreningen. Det blir man genom att betala in medlemsavgiften. Som medlem hyr du bygdegården till en reducerad kostnad.

Jimmy Turunen (Ordf.)

Bygdegården
Medlemsavgift: 150 kr
Kontaktuppgifter:

Adressändringar: j-o@rododata.se

Ordförande: jimmy.turunen@atla.se

Föreningens stadgar
Förslag till nya stadgar