Rödöbygdens Väglyseförening
Plussgiro: 71 77 65-2

Väglyset bekostas till stor del av oss Rödöbor. Vi får ett mindre bidrag från kommunen. För att administrera intäkter, kostnader och underhåll har vi en väglyse-förening (utan medlemskap). Två gånger per år kommer ett inbetalningskort till varje hushåll (Obs ej fastighet utan hushåll). För att vi skall kunna behålla väglyset är det viktigt att alla är med och betalar. Resurserna är ändå mycket små. Och visst är det bra med väglyse under mörka vinterkvällar?

Richard Landén (Ordf.) 070-214 06 79

Per Johan Skoglund (kassör) 070-316 41 53