Rödön
Rödön är en halvö i Storsjön. Den är ca 10.000 Ha och ligger i Krokoms kommun. Halvön delas mellan socknarna Rödön och Näskott.

Den här hemsidan begränsar sig till den södra delen av halvön och omfattar kyrkbygden där byarna Vike, Rödösundet, By, Undrom, Silje, Sota, Rödögården, Prästbordet, Trusta och Häste ingår. Totalt finns inom dessa byar nästan 200 hushåll. Det är en bra blanding av både äldre och yngre. Man har på senare år på grund av trångboddhet byggt ut skolan vilket är ett sundhetstecken.

Rödön är gammal kulturbygd vid Storsjön. Tack vare den bördiga jorden är jordbruksmarken väl utnyttjad vilket ger ett öppet landskap. Närheten till Östersund och till moderna kommunikationer i kombination med en bevarad jordbruksbygd gör att det är populärt att bo här. Det innebär att alla fastigheter är bebodda och att det är en levande bygd.
Det centrala läget gör också att många har ett acceptabelt pendelavstånd till jobb, skola osv. Vi har en natur som lämpar sig för friluftsliv både sommar och vinter och vi har nära till fjällen och till sjön.

Vi har en relativt väl fungerande service även om vi ibland tycker att bussförbindelserna kunnat vara bättre eller att vi borde ha en affär på närmare håll. Vi som bott här några år tycker nog att det mesta fungerar rätt bra. Vi har en gemenskap och vi har en närhet till våra beslutsfattare i kommunen som man oftast saknar på en större ort.

Förutsättningarna till en bra tillvaro finns i Rödön

Språkligt har vi alltid bott i "Röa" vilket med inflyttningen och att alltfler inte pratar Jämska blivit i Rödön. Nu är det många som säger "på Rödön" vilket känns lite främmande för oss som är födda här och har bott länge "i Rödön".