Rödöns Data AB

Rödöns Data AB, eller som det vanligtvis kallas Rödödata, är ett traditionellt datakonsultföretag som i första hand jobbar mot ett fåtal större industriföretag. Verksamheten är baserad på ägarens mycket långa erfarenhet (35 år) i branchen. Det finns ett brett verksamhetskunnande från verksstadsindustri, adminstrativa underhållssystem och offentlig förvaltning.

Tel. 063-57 80 60, Fax 063-57 80 61

WebCounter