Prästgårdsdasset
Vid Rödöns Prästgård har det funnits ett gammalt dass som använts av prästfamiljen och de anställda i prästgården. Med åren har det förfallit kraftigt och varit i behov av restaurering. Hembygdsföreningen har nu fått ett bidrag för att genomföra en sådan restaurering. Under hösten har ett gäng glada Rödöpensionärer jobbat med detta.

Dasset har flyttats till närheten av kyrkstallarna. En ny grund har gjorts och de nedersta uppruttnade stockvarven har bytts ut mot nya fräsha tallstockar från Slåtteråsen. Ett nytt spåntak har lagts, nya knutlådor snickrats och huset har målats i en lite ljusare rödfärgskulört. Ny dörr och nya fönster har tillverkats. Under nästa år kommer vi att se över inredningen.

Åke Lindström, Jan-Olov Hestner och Esbjörn Nilsson spikar rotbräder och lägger takspån
Huset pryder nu sin plats i närheten av kyrkan
Som synes var det rätt illa åtgånget efter att bl.a. tjänstgjort som grishus under kyrkoherde Gustav Lundströms tjänstgö-ringsperiod.

För att kunna flytta huset har vi varit tvungna att staga upp det

Bengt Grelsson (83) spikar här takspån. Merparten är gammalt handkluvet spån som fanns hos Bertilsson´s i Vike
Huset lyftes upp på ett lastbilsflak med hjälp at en stor mobilkran. Sedan transporteradesw det några hundra meter till den plats där det nus står i närheten av kyrkstallarna. Här ser vi både dasset och kyrkstallarna..
Vad skall vi då använda dasset till? Vid den årliga allhelgona-marknaden kommer det säkert till använd-ning och kanske för mindre utställningar och liknande
De nedersta stockvarven har här bytts ut mot nya tallstockar. Dassbygget har varit en bra mötesplats för Rödöns pensionärer. Varje dag har gänget intagit en gemensam lunch där lite av varje också dryftats.

Några har infunnit sig varje dag medan andra kommit någon eller några dagar.

Åke Lindström är den som hållit ihop det hela

Åter startbilden
Vid en enkel taklagsfest avåts denna, av Carola, specialde-signade tårta med spåntak av mandelspån.