Rödöns Byalag

I brist på funktionärer är Rödöns Byalag vilande.

Ev. frågor besvaras av Jan-Olov Jonsson (f.d. Sekr. i föreningen) 063-340 59 eller

j-o@rododata.se